Sony Xperia E1 - Nggunakake piranti tanpa nyekel

background image

Nggunakake piranti tanpa nyekel

Gunakake aksesori sing disadhiyakake bareng karo piranti, utawa aksesori sing kompatibel

liyane, supaya kinerja bisa optimal.

88

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Nggunakake piranti tanpa nyekel

1

Sambungake piranti tanpa nyekel menyang piranti.

2

Kanggo njawab telpon, penet tombol jawab telpon.

3

Kanggo mungkasi telpon iki, penet tombol nangani telpon.

Yen piranti tanpa nyekel ora kalebu bareng piranti, sampeyan bisa tuku kapisah.

Yen sampeyan lagi ngrungokake musik, musik mandheg nalika sampeyan njawab telpon lan

dibacutake maneh sawise sampeyan mungkasi telpon.