Sony Xperia E1 - Menu layar ngarep Album

background image

Menu layar ngarep Album

Liwat menu layar ngarep Album, sampeyan bisa nlusuri kabeh album foto, kalebu album

foto lan video sing dijupuk nganggo kamera lan konten sing dibagi kanthi online liwat

layanan kayata PlayMemories, Picasa™ lan Facebook. Nalika wis mlebu menyang

layanan kasebut, sampeyan bisa ngatur konten, komentar ing foto lan video, lan ndeleng

komentar saka kanca. Saka aplikasi Album, sampeyan bisa nambahake tandha

menyang foto, nindakake tugas pangowahan dhasar, lan nggunakake metode kayata

teknologi nirkabel Bluetooth® lan email kanggo mbagi konten.

80

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

1

Ndeleng foto lan video nganggo layanan PlayMemories Online

2

Bali menyang layar ngarep aplikasi Album

3

Ndeleng foto lan video sing dijupuk nganggo kamera piranti

4

Ndeleng kabeh foto lan video sing disimpen menyang piranti ing macem-macem folder

5

Ndeleng foto lan video favorit

6

Ndeleng foto ing mode peta utawa globe

7

Ndeleng foto lan video ing Facebook™

8

Ndeleng foto lan video ing Picasa™

Layanan PlayMemories Online ora kasedhiya ing kabeh negara utawa wilayah.

Ndeleng lan nambah komentar menyang isi album online

1

Nalika ndeleng potret saka album online, tutul layar kanggo nampilake toolbar,

banjur tutul kanggo ndeleng komentar.

2

Ketik komentar sampeyan ing kolom input, banjur tutul

Kirim.

Menehi "Seneng" ing potret utawa video ing Facebook™

Nalika ndeleng potret utawa video saka salah sijine album Facebook™, tutul layar

kanggo nampilake toolbar, banjur tutul kanggo nuduhake yen sampeyan

"Seneng" karo item kuwi ing

Facebook™.