Sony Xperia E1 - Panel pratinjau email

background image

Panel pratinjau email

Panel pratinjau kasehiya yen sampeyan ndeleng lan maca pesen email ing orientasi

malang. Yen diaktifake, panel iki bisa digunakake kanggo ndeleng dhaptar pesen email

lan siji pesen email sing dipilih kanthi bareng.

58

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Nguripake panel pratinjau

1

Saka Layar ngarep, tutul , banjur golek lan tutul

Email.

2

Tutul , banjur tutul

Setelan.

3

Tutul

Umum > Bagi pandelengan.

4

Pilih pilihan, utawa kombinasi pilihan, banjur tutul

OK.

Maca pesen email nganggo panel pratinjau

1

Pesthekake yen panel pratinjo wis urip.

2

Bukak kothak mlebu emai.

3

Gulung munggah utawa mudhun lan tutul pesen email sing arep diwaca.

4

Kanggo ndeleng pesen email ing format layar wutuh, seret garis pamisah (sing

panggonane ing antarare dhaptar lan awak email).

5

Kanggo bali menyang tampilan kothak mlebu biasa, tutul garis pamisah maneh.