Sony Xperia E1 - Ngatur pesen email

background image

Ngatur pesen email

Ngurutake email

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Email.

3

Sadurunge nggunakake sawetara akun email, tutul

banjur pilih akun sing arep

diurutake, banjur tutul

Kothak mlebu ing menu tarik mudhun. Yen sampeyan arep

ngurutake kabeh akun email sanalika, tutul

, banjur tutul

Kothak mlebu

gabungan.

4

Tutul , banjur tutul

Urutake.

5

Pilih pilihan ngurutake.

Nlusur email

1

Saka Layar ngarep, tutul , banjur golek lan tutul

Email.

2

Sadurunge nggunakake sawetara akun email, tutul

banjur pilih jeneng akun

sing arep dipriksa, banjur tutul

Kothak mlebu ing menu tarik mudhun. Yen

sampeyan arep nlusur kabeh akun email sanalika, tutul

, banjur tutul

Deleng

gabungan.

3

Tutul .

4

Tik teks sing ditlusur, banjur tutul ing papan tombol.

5

Kasil tlusur katon ing dhaptar sing diurutake miturut tanggal. Tutul email sing arep

dibukak.

Ndeleng kabeh folder ing akun email siji

1

Saka Layar ngarep, tutul , banjur golek lan tutul

Email.

2

Yen sampeyan nggunakake sawetara akun, tutul

banjur pilih akun sing arep

dipriksa.

3

Ing akun sing arep dipriksa, pilih

Tampilake kabeh folder.

Mbusak email

1

Ing kothak mlebu email, wenehi tandha ing kothak centhang pesen sing pengin

dibusak, banjur tutul .

2

Tutul

Busak.

Ing layar kothak mlebu email, sampeyan uga bisa nggulung cepet pesen nengen kanggo

mbusak.

59

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.