Sony Xperia E1 - Gmail™

background image

Gmail™

Yen duwe akun Google™, sampeyan bisa nggunakake aplikasi Gmail™ kanggo maca

lan nulis pesen email.

1

Deleng dhaptar akun Gmail lan folder paling anyar

2

Goleki pesen email

3

Ngakses setelan lan opsi

4

Dhaptar pesen email

Sinau luwih lengkap babagan Gmail™

Nalika aplikasi Gmail mbukak, tutul , banjur tutul

Pitulung.

60

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.