Sony Xperia E1 - Daur ulang piranti

background image

Daur ulang piranti

Duwe piranti lawas gemlethek ing ngomah? Piye yen didaur-ulang wae? Kanthi

mengkono, sampeyan nulung kita nggunakake maneh bahan lan komponen, lan

sampeyan uga melu njaga lingkungan! Golek informasi liyane babagan pilihan daur ulang

ing wilayah sampeyan ing

www.sonymobile.com/recycle.

104

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.