Sony Xperia E1 - Gledanje videozapisa u aplikaciji Filmovi

background image

Gledanje videozapisa u aplikaciji Filmovi

Aplikaciju Filmovi koristite za reprodukciju filmova i drugih videosadržaja koje ste spremili

ili preuzeli na uređaj. Aplikacija Filmovi omogućuje i pristup posterima, kratkom sadržaju,

informacijama o žanru i podacima o redatelju za svaki film. Filmove možete reproducirati i

na drugim uređajima koji su povezani s istom mrežom.

Neke videozapise možda neće biti moguće reproducirati u aplikaciji Filmovi.

1

Prikaz opcija izbornika

2

Da biste pogledali sve preuzete i spremljene videozapise, povucite lijevi rub zaslona udesno

3

Dotaknite da biste reproducirali spremljene ili preuzete videodatoteke

Reprodukcija videozapisa u aplikaciji Filmovi

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite

Filmovi

.

2

Pronađite i dotaknite videozapis koji želite reproducirati. Ako se videozapis ne

prikazuje na zaslonu, povucite lijevi rub zaslona udesno da biste otvorili izbornik na

početnom zaslonu aplikacije Filmovi, a zatim pronađite i dotaknite videozapis koji

želite reproducirati.

3

Da biste prikazali ili sakrili kontrole, dotaknite zaslon.

4

Da biste pauzirali reprodukciju, dotaknite . Da biste nastavili s reprodukcijom,

dotaknite .

5

Da biste premotali videozapis unatrag, povucite pokazivač na traci napretka

ulijevo. Da biste premotali unaprijed, povucite pokazivač trake napretka udesno.

Za promjenu postavki aplikacije Filmovi

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite

Filmovi

.

2

Dotaknite >

Postavke, pa promijenite postavke po želji.

Za promjenu postavki zvuka tijekom reprodukcije videozapisa

1

Tijekom reprodukcije videozapisa dotaknite zaslon za prikaz kontrola.

2

Dotaknite , a zatim dotaknite

Postavke zvuka.

3

Označite potvrdne okvire za postavke zvuka koje želite aktivirati.

4

Kada završite, dotaknite

U redu.

84

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Za dijeljenje videozapisa

1

Kada se reproducira videozapis, dotaknite , potom dotaknite

Dijeli.

2

Na izborniku koji se otvara dotaknite program koji želite koristiti za dijeljenje

odabranog videozapisa, potom slijedite odgovarajuće korake za slanje.