Sony Xperia E1 - Pravne informacije

background image

Pravne informacije

Sony D2004/D2005

Ovaj priručnik bez ikakvih je jamstava izdala tvrtka Sony Mobile Communications AB ili njezino lokalno povezano

društvo. Sony Mobile Communications AB u svakom trenutku i bez najave može preinačiti i poboljšati ovaj priručnik

zbog tipografskih pogrešaka, netočno navedenih informacija ili poboljšanja programa i/ili opreme. Takve će izmjene,

međutim, biti uvrštene u nova izdanja ovog priručnika.
©Sony Mobile Communications AB, 2013.
Vaš uređaj može preuzimati, pohranjivati i prosljeđivati dodatni sadržaj, primjerice zvukove zvona. Korištenje takvog

sadržaja može biti ograničeno ili zabranjeno zbog prava trećih strana, uključujući između ostaloga ograničenja

prema mjerodavnim zakonima za zaštitu autorskih prava. Za dodatni sadržaj koji preuzimate na uređaj ili ga

prenosite s njega odgovornost snosite vi, a ne Sony. Prije korištenja bilo kakvih dodatnih sadržaja provjerite je li

način na koji namjeravate koristiti takve sadržaje pravilno licenciran i jeste li za to valjano ovlašteni. Sony ne jamči

točnost, cjelovitost ni kvalitetu nikakvih dodatnih sadržaja ni sadržaja trećih strana. Tvrtka Sony ni pod kojim

uvjetima neće biti odgovorna za nepravilno korištenje dodatnog sadržaja ili drugih sadržaja trećih strana.
U ovom se korisničkom priručniku mogu spominjati usluge ili aplikacije koje pružaju treće strane. Za korištenje tih

aplikacija ili usluga može biti potrebna zasebna registracija pri davatelju usluga treće strane te se na korištenje

mogu primjenjivati dodatni uvjeti. Prije korištenja aplikacija kojima se pristupa na web-stranicama treće strane ili

putem njih pročitajte uvjete korištenja web-stranica te odgovarajuća pravila o zaštiti privatnosti. Sony ne jamči

dostupnost ili performanse web-stranica ili ponuđenih usluga treće strane.
Sony je trgovački znak tvrtke Sony Corporation. Android je trgovački znak tvrtke Google Inc. Svi drugi nazivi

proizvoda i tvrtki spomenuti u ovom dokumentu trgovački su znaci ili registrirani trgovački znaci svojih vlasnika.

Pridržana su sva prava koja ovdje nisu izričito navedena. Dodatne informacije potražite na adresi

www.sonymobile.com.
Sve slike služe isključivo u svrhu ilustracije i možda neće posve odgovarati stvarnom uređaju.
Ovaj je proizvod zaštićen određenim pravima zaštite intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft. Korištenje ili

distribucija takve tehnologije izvan ovog proizvoda zabranjeni su bez licence tvrtke Microsoft.
Vlasnici sadržaja koriste tehnologiju Windows Media Digital Rights Management (WMDRM) radi zaštite svojih

intelektualnih prava, uključujući autorska prava. Ovaj uređaj koristi WMDRM softver za pristup sadržaju zaštićenom

WMDRM-om. Ako WMDRM softver ne uspije zaštititi sadržaj, vlasnici sadržaja mogu od tvrtke Microsoft zatražiti

ukidanje softverskih mogućnosti korištenja WMDRM-a u svrhu reproduciranja ili kopiranja zaštićenog sadržaja.

Ukidanje ne utječe na nezaštićeni sadržaj. Kada preuzimate licencije za zaštićeni sadržaj, pristajete na odredbu da

Microsoft licencijama može priložiti i popis za ukidanje. Vlasnici sadržaja mogu od vas zatražiti da nadogradite

WMDRM radi pristupa njihovim sadržajima. Ako odbijete nadogradnju, nećete moći pristupiti sadržaju za koji je

potrebna nadogradnja.
Ovaj je proizvod licenciran prema MPEG-4 i AVC licencijama vizualnih patenata za osobno i nekomercijalno

korištenje od strane krajnjeg korisnika u svrhu (i) kodiranja videozapisa u skladu s vizualnim standardom MPEG-4

("MPEG-4 video") ili standardom AVC ("AVC video") i/ili (ii) dekodiranje MPEG- 4 ili AVC videozapisa koji su kodirali

krajnji korisnici za osobne i nekomercijalne svrhe i/ili koji je dobiven od davatelja videosadržaja koji ima licenciju

MPEG LA za proizvodnju videozapisa prema standardu MPEG-4 i/ili AVC. Licencija se ne daje i neće se

podrazumijevati ni za kakvo drugo korištenje. Dodatne informacije, uključujući one koje se odnose na promotivno,

interno i komercijalno korištenje i licenciranje, mogu se dobiti od tvrtke MPEG LA, L.L.C. Posjetite web-stranicu

http://www.mpegla.com. Tehnologija dekodiranja zvuka MPEG Layer-3 koristi se prema licenciji tvrtki Fraunhofer

IIS i Thomson.
SONY MOBILE NEĆE BITI ODGOVORAN NI ZA KAKAV GUBITAK, BRISANJE I/ILI PREBRISIVANJE OSOBNIH

PODATAKA ILI DATOTEKA POHRANJENIH NA TELEFONU (UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOGA KONTAKTE,

PJESME I SLIKE) PROISTEKLO IZ AŽURIRANJA UREĐAJA NEKOM OD METODA OPISANIH U OVOM

KORISNIČKOM PRIRUČNIKU TE PROISTEKLO IZ PRIMJENE BILO KOJE UPUTE I SAVJETA NAVEDENIH U

PODODJELJCIMA "METODE ZA PRIJENOS KONTAKATA" I "POHRANA PODATAKA" U OVOM DOKUMENTU.

UKUPNA ODGOVORNOST TVRTKE SONY MOBILE ILI NJEZINIH DOBAVLJAČA PREMA VAMA ZA SVE ŠTETE,

GUBITKE I UZROKE DJELOVANJA (BEZ OBZIRA NA TO JE LI UGOVORNA ILI UTEMELJENA NA PREKRŠAJU,

106

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOGA NEMAR ILI NEŠTO DRUGO) NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE PREMAŠIVATI

IZNOS KOJI STE STVARNO PLATILI ZA UREĐAJ.

107

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.