Sony Xperia E1 - Google Maps™ i navigacija

background image

Google Maps™ i navigacija

Pomoću usluge Google Maps™ pratite svoju trenutnu lokaciju, pregledavajte stanje u

prometu u stvarnom vremenu i primajte detaljne upute za stizanje do odredišta.

92

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Kada pregledavate zemljovid, ostvarujete vezu s internetom uz promet podataka i na vaš

se uređaj prenose podaci. Zbog toga preporučujemo da prije putovanja na uređaj

spremite zemljovid i učinite ga izvanmrežno dostupnim. Na taj način možete izbjeći

visoke troškove roaminga.

Da biste mogli koristiti aplikaciju Google Maps™, potrebna vam je internetska veza. Prilikom

povezivanja s internetom s uređaja naplaćuje se naknada za korištenje podatkovne veze.

Dodatne informacije zatražite od mrežnog operatera. Aplikacija Google Maps™ možda nije

dostupna na svim tržištima, u svim državama i regijama.

1

Upišite adresu ili ime da biste tražili lokaciju, primjerice naziv ili adresu restorana.

2

Odaberite način prijevoza i primite upute za dolazak na odredište.

3

Pregledajte profil računa.

4

Oznaka lokacije – prikazuje lokaciju na karti koju ste tražili.

5

Prikažite svoju trenutnu lokaciju.

6

Pregledajte pomoć i opcije.

Prikaz lokacije na zemljovidu

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Karte, a zatim dotaknite .

Traženje lokacije

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Karte.

3

U polje za pretraživanje unesite lokaciju koju želite pronaći.

4

Dotaknite tipku Enter na zaslonu da biste pokrenuli pretraživanje ili odaberite

predloženu lokaciju s popisa. Ako pretraživanje uspije, lokacija se naznačava

simbolom na zemljovidu.

Dohvaćanje uputa

1

Dok gledate zemljovid, dotaknite .

2

Odaberite način prijevoza, a zatim upišite početnu točku i odredište. Preporučene

se rute pojavljuju na popisu.

3

Dotaknite opciju na popisu preporučenih ruta da biste pregledali upute na

zemljovidu.

Omogućivanje izvanmrežnog pristupa zemljovidu

1

Kada gledate zemljovid, dotaknite polje za pretraživanje.

2

Prolistajte do dna i dotaknite

Učini ovo područje zemljovida dostupnim izvan

mreže. Područje prikazano na zemljovidu sprema se na uređaj.

Dodatne informacije o programu Google Maps™

Kada koristite Google Maps™, dotaknite , a potom dotaknite

Pomoć.

93

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.