Sony Xperia E1 - Izgled proizvoda

background image

Izgled proizvoda

Na zaslon je postavljena zaštitna plastična folija. Prije korištenja zaslona osjetljivog na

dodir foliju je potrebno skinuti. U suprotnom zaslon osjetljiv na dodir možda neće pravilno

funkcionirati.

Povlačenjem palčevima skinite poklopac s gornjeg dijela telefona.

Umetnite mikro SIM karticu u držač tako da zlatni kontakti budu okrenuti prema

dolje.

Umetanje memorijske kartice

1

Skinite stražnji poklopac i izvadite bateriju.

2

Umetnite memorijsku karticu u utor za memorijsku karticu tako da kontakti zlatne

boje budu okrenuti prema dolje.

7

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Povucite gornji poklopac prema dolje. Kada se gornji poklopac zaključa na mjestu,

začut ćete zvuk.