Sony Xperia E1 - Izbjegavanje dupliciranja unosa u programu Kontakti

background image

Izbjegavanje dupliciranja unosa u programu Kontakti

Ako ste uskladili svoje kontakte s novim računom ili ste uvezli informacije o kontaktu na

drugi način, možete završiti s dupliciranim unosima u programu Kontakti. Ako se to

dogodi, takve duplikate možete spojiti kako biste izradili jedan unos. Ako unose spojite

pogrešno, možete ih kasnije ponovno razdvojiti.

Povezivanje kontakata

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim .

2

Dotaknite kontakt koji želite povezati s drugim kontaktom.

3

Pritisnite , a zatim dotaknite

Poveži kontakt.

4

Dotaknite kontakt čije podatke želite pridružiti prvom kontaktu, a zatim za potvrdu

dotaknite

U redu. Podaci iz prvog kontakta dodani su drugom kontaktu, a

povezani se kontakti na popisu kontakata prikazuju kao jedan.

Za razdvajanje povezanih kontakata

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a potom dotaknite .

2

Dotaknite povezani kontakt koji želite urediti, a zatim dotaknite .

3

Dotaknite

Poništi povez. kont. > Poništi povezivanje.