עזרה Sony Xperia E1

background image

ךירדמ

שמתשמל

Xperia

E1

D2004/D2005

background image

ןכות