Sony Xperia E1 - Evitar entradas duplicadas na aplicación Contactos

background image

Evitar entradas duplicadas na aplicación Contactos

Se sincroniza os seus novos contactos cunha nova conta ou importa información dos

contactos doutros xeitos, é posible que termine tendo entradas duplicadas na aplicación

Contactos. Se isto ocorre, pode unir as entradas duplicadas e crear unha única entrada.

E se une entradas por error, pode separalas de novo máis tarde.

53

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para ligar contactos

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse e logo pulse .

2

Pulse o contacto que desexe ligar con outro contacto.

3

Prema e logo pulse

Ligar contacto.

4

Pulse no contacto cuxa información desexe unir co primeiro contacto e logo pulse

Aceptar para confirmar. A información do primeiro contacto fusiónase coa do

segundo contacto e os contacto ligados se ven como un contacto na lista de

contactos.

Para separar contactos ligados

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse , e logo pulse .

2

Pulse no contacto ligado que desexe editar e logo pulse .

3

Pulse

Desligar contacto > Desligar.