Sony Xperia E1 - Restrinxir chamadas

background image

Restrinxir chamadas

Pode bloquear todas as chamadas entrantes e saíntes ou só determinadas categorías

das mesmas. Se recibiu un código PIN2 do seu fornecedor de servizos, tamén pode

usar unha lista de Números de marcación fixa (NMF) para restrinxir as chamadas saíntes.

Para bloquear chamadas entrantes ou saíntes

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Axustes de chamada.

3

Pulse

Bloqueo de chamada e seleccione unha opción.

4

Introduza o contrasinal e pulse

Activar.

Cando configure o bloqueo de chamadas por primeira vez, cómpre introducir un contrasinal

para activar a función de bloqueo de chamadas. Debe usar o mesmo contrasinal despois se

desexa editar a configuración do bloqueo de chamadas.

Para activar ou desactivar a marcación fixa

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Axustes de chamada > Números de marcación fixa.

3

Pulse

Activar marcación fixa ou Desactivar marcación fixa.

4

Introduza o PIN2 e pulse

Aceptar.

Para acceder á lista de destinatarios de chamadas aceptadas

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Axustes de chamada > Números de marcación fixa

>

Números de marcación fixa.

45

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para cambiar o PIN2 da tarxeta SIM

1

Desde a Pantalla de inicio pulse .

2

Localice e pulse

Configuración > Axustes de chamada.

3

Pulse

Números de marcación fixa > Cambiar o PIN2.

4

Insira o PIN2 antigo da tarxeta SIM e pulse

Aceptar.

5

Insira o novo PIN2 da tarxeta SIM e pulse

Aceptar.

6

Confirme o novo PIN2 e pulse

Aceptar.