Sony Xperia E1 - Espertador

background image

Espertador

Pode establecer unha ou varias alarmas e usar calquera son gardado no seu dispositivo

como sinal de alarma. A alarma non soa cando o seu dispositivo está apagado, pero si

cando o dispositivo está en modo silencio.
O formato de hora da alarma amosado é o mesmo que vostede seleccionou para os

axustes xerais da hora; por exemplo, 12 horas ou 24 horas.

99

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

1

Acceder á pantalla de inicio da alarma

2

Ver un reloxo mundial e cambiar axustes

3

Acceder á función de cronómetro

4

Acceder á función de temporizador

5

Abrir os axustes de data e hora para o reloxo

6

Activar e desactivar unha alarma

7

Ver opcións

8

Engadir unha alarma nova

Para axustar unha alarma nova

1

Desde a pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Alarma e reloxo.

3

Pulse .

4

Pulse

Hora e axuste a hora desprazándose cara arriba e cara abaixo.

5

Pulse

Establecer.

6

Se o desexa, edite outros axustes da alarma.

7

Pulse

Listo.

Para pospoñer unha alarma cando soa

Pulse

Repetición.

Para desactivar unha alarma cando soa

Desprace cara á dereita.

Para editar unha alarma existente

1

Abra a aplicación Espertador e logo pulse a alarma que desexe editar.

2

Cambie o que desexe.

3

Pulse

Listo.

Para activar ou desactivar unha alarma

Abra a aplicación Espertador e logo arrastre o control desprazable situado a

carón da alarma á posición de activada ou desactivada.

Para eliminar unha alarma

1

Abra a aplicación Espertador e logo toque e manteña a alarma que desexe editar.

2

Pulse

Eliminar alarma e logo Si.

Para establecer o son dunha alarma

1

Abra a aplicación Espertador e logo pulse a alarma que desexe editar.

2

Pulse

Son da alarma e seleccione unha opción ou pulse

para seleccionar

dos seus ficheiros de música.

3

Pulse

Listo dúas veces.

Para axustar unha alarma que se repite

1

Abra a aplicación Espertador e logo pulse a alarma que desexe editar.

2

Pulse

Repetir.

3

Marque as caixas de verificación dos días que desexe e pulse

Aceptar.

4

Pulse

Listo.

Para activar a función de vibración nunha alarma

1

Abra a aplicación Espertador e logo pulse a alarma que desexe editar.

2

Marque a caixa de verificación

Vibrar.

3

Pulse

Listo.

100

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para establecer alarmas que soen cando o dispositivo está en modo silencio

1

Abra a aplicación Espertador e logo pulse a alarma que desexe editar.

2

Marque a caixa de verificación

Alarma en modo silenc. e logo pulse Listo.

101

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.