Sony Xperia E1 - Bloqueo de pantalla

background image

Bloqueo de pantalla

Hai varios xeitos de bloquear a pantalla. O nivel de seguridade de cada tipo de bloqueo

aparece listado debaixo en orde de máis débil ao máis forte:

Pasar o dedo: ningunha protección, pero ten acceso rápido á pantalla de inicio

Desbloqueo por cara: desbloquea o dispositivo cando mira para el

Patrón de desbloqueo: debuxe un patrón sinxelo co dedo para desbloquear o

dispositivo

PIN de desbloqueo: insira un PIN numérico polo menos de catro díxitos para

desbloquear o dispositivo

Contrasinal de desbloqueo: insira un contrasinal alfanumérico para desbloquear o

dispositivo

É moi importante que lembre o patrón de desbloqueo da pantalla, o PIN ou o contrasinal. Se

esquece esta información, é posible que non poida restablecer datos importantes, como

contactos e mensaxes.

Para configurar a característica de desbloqueo por cara

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse >

Configuración > Seguridade > Bloqueo de

pantalla.

2

Pulse

Desbloqueo de caras e logo siga as instrucións do dispositivo para

capturar unha foto da súa cara.

3

Cando se capture a súa cara correctamente, pulse

Continuar.

4

Seleccione un método de desbloqueo de seguridade e siga as instrucións do

dispositivo para finalizar a configuración.

Para obter mellores resultados, capture a súa cara nunha zona interior ben iluminada pero

non moi brillante a manteña o dispositivo ao nivel dos ollos.

Para desbloquear a pantalla usando a característica de desbloqueo por cara

1

Active a pantalla.

2

Mire cara ao dispositivo desde o mesmo ángulo que usou para capturar a foto de

desbloqueo por cara.

Se a característica de desbloqueo por cara non recoñece a súa cara, debe usar o método de

desbloqueo de seguridade para desbloquear a pantalla.

Para crear un patrón de bloqueo de pantalla

1

Desde a pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Configuración > Seguridade > Bloqueo de pantalla > Patrón.

3

Siga as instrucións indicadas no dispositivo.

Se o patrón de bloqueo se rexeita cinco veces consecutivas ao tentar desbloquear o

dispositivo, debe agardar 30 segundos e tentalo de novo.

36

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para cambiar o patrón de bloqueo de pantalla

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Configuración > Seguridade > Bloqueo de pantalla.

3

Debuxe o seu patrón de desbloqueo de pantalla.

4

Pulse

Patrón e siga as instrucións do dispositivo.

Para crear un PIN de desbloqueo da pantalla

1

Desde a pantalla de inicio, pulse >

Configuración > Seguridade > Bloqueo de

pantalla > PIN.

2

Insira un PIN numérico.

3

Se é necesario, pulse para minimizar o teclado.

4

Pulse

Continuar.

5

Insira de novo e confirme o seu PIN.

6

Se é necesario, pulse para minimizar o teclado.

7

Pulse

Aceptar.

Crear un contrasinal de bloqueo de pantalla

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse >

Configuración > Seguridade > Bloqueo de

pantalla > Contrasinal.

2

Insira un contrasinal.

3

Se é necesario, pulse para minimizar o teclado.

4

Pulse

Continuar.

5

Insira de novo e confirme o seu contrasinal.

6

Se é necesario, pulse para minimizar o teclado.

7

Pulse

Aceptar.

Para cambiar o tipo de bloqueo de pantalla

1

Desde a pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Configuración > Seguridade > Bloqueo de pantalla.

3

Siga as instrucións do dispositivo e seleccione outro tipo de bloqueo de pantalla.