Sony Xperia E1 - Accesos directos e cartafoles

background image

Accesos directos e cartafoles

Use accesos directos e cartafoles para xestionar as súas aplicacións e manter ordenada

a súa pantalla inicial.

17

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

1

Acceder a un cartafol que contén aplicacións

2

Acceder a unha aplicación cun acceso directo

Para engadir un acceso directo a súa pantalla de inicio

1

Toque e manteña nunha área baleira da Pantalla de inicio ata que vibre o

dispositivo e apareza o menú de personalización.

2

No menú de personalización, pulse

Aplicacións.

3

Desprácese pola lista de aplicacións e seleccione unha. A aplicación seleccionada

engádese á Pantalla de inicio.

No paso 3, tamén pode pulsar

Acc. direct. e logo seleccionar unha aplicación da lista

dispoñible. Se usa este método para engadir accesos directos, algunhas das aplicacións

dispoñibles permítenlle engadir funcionalidade específica ao acceso directo.

Para mover un elemento na pantalla de inicio

Toque e manteña o elemento ata que aumente e o dispositivo vibre, entón

arrastre o elemento ata a nova localización.

Para eliminar un elemento da pantalla de inicio

Toque e manteña un elemento ata que aumente e o dispositivo vibre, entón

arrastre o elemento ata .

Para crear un cartafol na pantalla de inicio

Toque e manteña unha icona de aplicación ou un acceso directo ata que se

amplíe e o dispositivo vibre, logo arrástreo e déixeo enriba doutra icona de

aplicación ou acceso directo.

Para engadir elementos a un cartafol na pantalla de inicio

Toque e manteña un elemento ata que aumente e o dispositivo vibre, entón

arrastre o elemento ata o cartafol.

Para renomear un cartafol na pantalla de inicio

1

Pulse o cartafol para abrilo.

2

Pulse a barra de título do cartafol para amosar o campo

Nome do cartafol.

3

Introduza o novo nome do cartafol e pulse

Feito.