Sony Xperia E1 - Akku ja virranhallinta

background image

Akku ja virranhallinta

Voit seurata akun kulutusta ja nähdä, mitkä sovellukset käyttävät eniten virtaa. Voit myös

näyttää arvion siitä, paljonko aikaa on jäljellä ennen akun loppumista. Arvioitu akun aika

perustuu äskettäiseen käyttöösi.
Voit pidentää akun käyttöaikaa käyttämällä yhtä tai useampaa akunsäästötilaa, joihin

kuuluu STAMINA-tila, Low battery -tila, Location-based Wi-Fi® ja Queue background

data -tilat. Kukin tila toimii eri tavalla ja hallitsee useita laitteen virtaa kuluttavia toimintoja.

Eniten akkutehoa käyttävien sovellusten esittäminen

1

Kohdasta Aloitusnäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Virranhallinta > Akun käyttö.

Arvioidun akun keston esittäminen

1

Kohdasta Aloitusnäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Virranhallinta.

Akun käyttöajan parantaminen STAMINA-tilalla

STAMINA-tila sammuttaa kaikki toiminnot, joita et tarvitse, kun laite ei ole käytössä.

Esimerkiksi, STAMINA-tila voi keskeyttää Wi-Fi®-yhteyden, tiedonsiirron ja useita virtaa

kuluttavia sovelluksia, kun laite on päällä mutta näyttö ei ole käytössä. Näin säästät akkua

mutta voit silti vastaanottaa puheluita ja teksti- ja multimediaviestejä niiden saapuessa.

Voit myös määrittää yksittäiset sovellukset, joita STAMINA-tila ei keskeytä. Kun näyttö

aktivoidaan, kaikki keskeytetyt toiminnot jatkuvat.

STAMINA-tilan ottaminen käyttöön

1

Kohdasta Aloitusnäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Virranhallinta.

3

Vedä kohdan

STAMINA-tila vieressä olevaa liukusäädintä oikealle ja napauta

pyydettäessä

Aktivoi. tulee näkyviin tilavirille, kun akun varaus on määritetyllä

tasolla.

STAMINA-tilassa suoritettavien sovellusten valitseminen

1

Kohdasta Aloitusnäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Virranhallinta ja napauta sitten STAMINA-tila.

3

Lisää tai poista sovelluksia mielesi mukaan.

4

Kun olet valmis, napauta

Valmis.

Akun käyttöajan parantaminen Low battery -tilalla

Voit käyttää

Akkuvirran säästötila -ominaisuutta aloittaaksesi virransäästön

automaattisesti, kun akku saavuttaa tietyn lataustason. Voit määrittää tämän lataustason

ja säätää sitä haluamallasi tavalla. Voit myös päättää, mitkä toiminnot pysyvät aktiivisina,

kuten esimerkiksi mobiilidataliikenne, Wi-Fi® tai automaattinen synkronointi.

Akku vähissä -tilan aktivoiminen

1

Kun näkyvissä on Aloitusnäyttö, napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Virranhallinta.

3

Vedä

Akkuvirran säästötila-kohdan liukusäädintä oikealle.

4

Napauta pyydettäessä

Aktivoi. tulee näkyviin tilariville, kun akun varaustaso on

määrittämälläsi tasolla.

Akku vähissä -tilan asetusten vaihtaminen

1

Kun näkyvissä on Aloitusnäyttö, napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Virranhallinta.

3

Varmista, että

Akkuvirran säästötila on aktivoituna ja napauta sitten Akkuvirran

säästötila.

4

Voit asetuksia muuttamalla säätää esimerkiksi akun varaustasoa uudelleen.

99

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Akun keston parantaminen Location-based Wi-Fi® -tilassa

Sijaintipohjainen Wi-Fi -ominaisuus määrittää laitteen aktivoimaan Wi-Fi® -toiminnon

vain, kun se on tallennetun Wi-Fi® -verkon alueella. Tämä säästää akkutehoa mutta silti

muodostaa Wi-Fi®-yhteyden automaattisesti.

Location-based Wi-Fi® -ominaisuuden aktivoiminen

1

Kohdasta Aloitusnäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Virranhallinta.

3

Vedä

Sijaintipohjainen Wi-Fi-kohdan liukusäädintä oikealle.

Akun käyttöajan pidentäminen asettamalla taustatiedot jonoon

Voit parantaa akun suorituskykyä määrittämällä laitteen lähettämään taustatietoja ennalta

määritettyinä aikoina, joina et käytä laitetta (eli silloin kun näyttö ei ole aktiivinen).

Taustatietojen jonoon asettamisen salliminen

1

Kohdasta Aloitusnäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Virranhallinta.

3

Valitse valintaruutu kohdan

Aseta taustatiedot jonoon vierestä.