Sony Xperia E1 - Sähköpostiviestien lähettäminen ja vastaanottaminen

background image

Sähköpostiviestien lähettäminen ja vastaanottaminen

1

Näytä kaikkien sähköpostitilien ja viimeisimpien kansioiden luettelo

2

Kirjoita sähköpostiviesti

3

Käytä asetuksia ja valintoja

4

Luettelo sähköpostiviesteistä

57

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Uusien sähköpostiviestien lataaminen

1

Kohdasta Aloitusnäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta

Sähköposti.

3

Jos käytät useita sähköpostitilejä, napauta

ja valitse tili, jonka haluat tarkistaa.

Napauta sitten

Saapuneet pudotusvalikosta.

4

Voit ladata uusia viestejä napauttamalla ja napauta

Päivitä.

Kun Saapuneet-kansio on auki, sipaise alaspäin näytössä päivittääksesi muistiluettelon.

Sähköpostiviestien lukeminen

1

Kohdasta Aloitusnäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta

Sähköposti.

3

Jos käytät useita sähköpostitilejä, napauta

ja valitse tili, jonka haluat tarkistaa.

Napauta sitten

Saapuneet pudotusvalikosta. Jos haluat tarkistaa kaikki

sähköpostitilit kerralla, napauta

ja napauta sitten

Yhdistetty

Saapuneetpudotusvalikosta.

4

Selaa ylös- tai alaspäin sähköpostin Saapuneet-kansiossa ja napauta sähköpostia,

jonka haluat lukea.

Sähköpostiviestin luominen ja lähettäminen

1

Kohdasta Aloitusnäyttö napauta ja etsi ja napauta

Sähköposti.

2

Jos käytät useita sähköpostitilejä, napauta

ja valitse tili, jolta haluat lähettää

sähköpostin. Napauta sitten

Saapuneet pudotusvalikosta.

3

Napauta ja kirjoita vastaanottajan nimi tai sähköpostiosoite tai napauta ja

valitse vähintään yksi vastaanottaja yhteystiedoista.

4

Kirjoita sähköpostin aihe ja viesti ja napauta sitten

Vastaaminen sähköpostiviestiin

1

Etsi sähköpostin Saapuneet-kansiosta viesti, johon haluat vastata, ja napauta

Vastaa tai Vastaa kaikille.

2

Kirjoita vastaus ja napauta .

Sähköpostiviestin lähettäminen edelleen

1

Etsi edelleen lähetettävä viesti sähköpostin Saapuneet-kansiosta, napauta sitä ja

napauta sitten

Välitä.

2

Kirjoita vastaanottajan sähköpostiosoite manuaalisesti tai napauta ja valitse

vastaanottaja yhteystietoluettelosta.

3

Kirjoita viestin teksti ja napauta .

Sähköpostiviestin liitteen lukeminen

1

Paikanna sähköpostiviesti, joka sisältää luettavan liitteen, ja napauta sitä. Liitteitä

sisältävät sähköpostiviestit on merkitty tunnisteella .

2

Kun sähköpostiviesti on auennut, napauta

Lataa. Liitteen lataus alkaa.

3

Kun liite on ladattu, napauta

Näytä.

Lähettäjän sähköpostiosoitteen tallentaminen yhteystietoihin

1

Etsi sähköpostin saapuneet-kansiosta veisti ja napauta sitä.

2

Napauta lähettäjän nimeä ja napauta

OK.

3

Valitse aiemmin luotu yhteystieto tai napauta

Luo uusi yhteystieto.

4

Muokkaa tarvittaessa yhteystiedon tietoja ja napauta

Valmis.