Sony Xperia E1 - Tila ja ilmoitukset

background image

Tila ja ilmoitukset

Tilarivin kuvakkeet ilmoittavat uusista tapahtumista, kuten uusista viesteistä. Niissä näkyy

myös kalenteri-ilmoituksia, tietoja tiedostolatauksista ja muista meneillään olevista

toimista sekä tilatietoja, kuten akun taso ja signaalin vahvuus. Voit avata ilmoituspaneelin

ja käsitellä ilmoituksia vetämällä tilarivin alas.

Tilarivillä näytettävien järjestelmäkuvakkeiden valitseminen

1

Napauta aloitusnäytössä .

2

Etsi

Asetukset > Mukautus > Tilarivin kuvakkeet ja napauta sitä.

3

Valitse näytettävät kuvakkeet.

Ilmoituspaneelin avaaminen ja sulkeminen

19

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Ilmoitusten lähettämisen sallivien sovellusten valitseminen

1

Napauta aloitusnäytössä .

2

Etsi

Asetukset > Mukautus > Ilmoitusten hallinta ja napauta sitä.

3

Valitse sovellukset, jotka saavat lähettää ilmoituksia.

Toimien tekeminen ilmoituksen perusteella

Napauta ilmoitusta.

Ilmoituksen ohittaminen ilmoituspaneelissa

Aseta sormi ilmoituksen päälle ja siirrä vasemmalle tai oikealle näpäyttämällä.

Kaikkien ilmoitusten poistaminen ilmoituspaneelista

Napauta

Tyhj..

Merkkivalo

Merkkivalo ilmoittaa akun tilasta sekä tietyistä muista tapahtumista. Esimerkiksi vilkkuva

valkoinen valo tarkoittaa, että puhelimessa on uusi viesti tai vastaamatta jäänyt puhelu.