Sony Xperia E1 - Langaton Bluetooth®-tekniikka

background image

Langaton Bluetooth

®

-tekniikka

Bluetooth

®

-toiminnoilla voit lähettää tiedostoja muihin Bluetooth

®

-laitteisiin ja muodostaa

yhteyden handsfree-lisävarusteisiin. Ota laitteen Bluetooth

®

-toiminto käyttöön ja

muodosta langattomia yhteyksiä muihin yhteensopiviin Bluetooth

®

-laitteisiin, kuten

tietokoneisiin, handsfree-laitteisiin ja puhelimiin. Bluetooth

®

-yhteydet toimivat hyvin

enintään 10 metrin (33 jalan) etäisyydellä ilman laitteiden välisiä kiinteitä esteitä. Joissakin

tapauksissa sinun on ehkä muodostettava laitteella laitepari manuaalisesti toisten
Bluetooth

®

-laitteiden kanssa.

Bluetooth

®

-laitteiden keskeinen toiminta ja yhteensopivuus vaihtelee.

Bluetooth

®

-toiminnon käyttöönotto ja laitteen määrittäminen näkyväksi

1

Kun näkyvissä on Aloitusnäyttö, napauta .

2

Etsi

Asetukset ja napauta sitä.

3

Ota Bluetooth

®

-toiminto käyttöön napauttamalla päälle/pois-kytkintä kohdan

Bluetooth vieressä.

4

Napauta

Bluetooth. Laitteesi ja käytettävissä olevien Bluetooth

®

-laitteiden luettelo

tulevat näkyviin.

5

Napauta laitteesi nimeä, jotta se näkyy muille Bluetooth

®

-laitteille.

Laitteen näkyvyysajan säätäminen muille Bluetooth®-laitteille

1

Kun näkyvissä on Aloitusnäyttö, napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Bluetooth.

3

Paina ja valitse

Näkyvyyden aikakatkaisu.

4

Valitse vaihtoehto.

Laitteen nimeäminen

Voit antaa laitteelle nimen. Muut laitteet näkevät tämän nimen, kun Bluetooth

®

-toiminto

on päällä ja laite on näkyvissä.

Laitteen nimeäminen

1

Varmista, että Bluetooth

®

-toiminto on päällä.

2

Kun näkyvissä on Aloitusnäyttö, napauta .

3

Etsi ja napauta

Asetukset > Bluetooth.

4

Napauta ja valitse

Nimeä puhelin uudelleen.

5

Anna laitteelle nimi.

6

Napauta

Nimeä uudelleen.

Laiteparin muodostaminen toisen Bluetooth

®

-laitteen kanssa

Kun yhdistät laitteen toisen laitteen kanssa, voit esimerkiksi liittää laitteen Bluetooth

®

-

kuulokkeisiin tai Bluetooth

®

-autosarjaan ja käyttää näitä muita laitteita musiikin

jakamiseen.

Kun olet muodostanut laiteparin toisen Bluetooth

®

-laitteen kanssa, laitteesi muistaa

tämän laiteparin. Kun laite muodostaa laiteparin Bluetooth

®

-laitteen kanssa, sinun on

ehkä syötettävä tunnusluku. Laite kokeilee automaattisesti yleistä tunnuslukua 0000. Jos
se ei toimi, katso Bluetooth

®

-laitteessa käytettävä tunnusluku sen käyttöohjeista.

85

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Tunnuslukua ei tarvitse syöttää uudelleen, kun muodostat yhteyden aiemmin yhdistettyyn
Bluetooth

®

-laitteeseen seuraavan kerran.

Jotkin Bluetooth

®

-laitteet, kuten useimmat Bluetooth

®

-kuulokkeet, edellyttävät, että ne

yhdistetään toiseen laitteeseen.

Voit yhdistää laitteen useiden Bluetooth

®

-laitteiden kanssa, mutta voit muodostaa yhteyden

vain yhteen Bluetooth

®

profiiliin samanaikaisesti.

Laiteparin muodostaminen toisen Bluetooth

®

-laitteen kanssa

1

Varmista, että laiteparin muodostavan laitteen Bluetooth

®

-toiminto on käytössä ja

että laite näkyy muille Bluetooth

®

-laitteille.

2

Kun laitteen Aloitusnäyttö on näkyvissä, napauta .

3

Etsi ja napauta

Asetukset > Bluetooth. Käytettävissä olevat Bluetooth

®

-laitteet

tulevat näkyviin luetteloon.

4

Napauta laiteparin muodostavaa Bluetooth

®

-laitetta.

5

Kirjoita tarvittaessa salasana tai vahvista sama salasana molemmissa laitteissa.

Laitteesi ja toinen laite ovat nyt muodostaneet laiteparin.

Laitteen yhdistäminen toiseen Bluetooth

®

-laitteeseen

1

Kun näkyvissä on Aloitusnäyttö, napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Bluetooth.

3

Napauta Bluetooth

®

-laitetta, jonka haluat yhdistää.

Bluetooth

®

-laitteen laiteparin poistaminen

1

Kun näkyvissä on Aloitusnäyttö, napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Bluetooth.

3

Napauta kohdassa

Laiteparit sen laitteen nimen vieressä olevaa kuvaketta ,

jonka laiteparin haluat poistaa.

4

Napauta

Pura pariliitos.

Kohteiden lähettäminen ja vastaanottaminen Bluetooth

®

-teknologialla

Jaa kohteita muiden Bluetooth

®

-laitteiden, kuten puhelinten ja tietokoneiden, kanssa.

Voit lähettää ja vastaanottaa erilaisia kohteita käyttämällä Bluetooth

®

-toimintoa, kuten

valokuvia ja videoita

musiikkia ja muita audiotiedostoja

yhteystietoja

Web-sivuja

Kohteiden lähettäminen Bluetooth

®

-yhteydellä

1

Vastaanottava laite: Varmista, että Bluetooth

®

-toiminto on päällä ja että laite on

näkyvissä muille Bluetooth

®

-laitteille.

2

Lähettävä laite: Avaa se sovellus, joka sisältää kohteen, jonka haluat lähettää, ja

siirry kohteen kohdalle.

3

Riippuen sovelluksesta ja lähetettävästä kohteesta, voit joutua esimerkiksi

koskettamaan ja pitämään kohdetta painettuna, avaamaan kohteen ja painamaan

. Kohteen voi mahdollisesti lähettää muillakin tavoin.

4

Valitse

Bluetooth.

5

Ota Bluetooth

®

käyttöön, jos sinua pyydetään tekemään niin.

6

Napauta vastaanottavan laitteen nimeä.

7

Vastaanottava laite: Hyväksy yhteys pyydettäessä.

8

Lähettävä laite: Jos pyydetään, vahvista siirto vastaanottavaan laitteeseen.

9

Vastaanottava laite: Hyväksy saapuva kohde.

86

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Kohteiden vastaanottaminen Bluetooth

®

-yhteydellä

1

Varmista, että Bluetooth

®

-toiminto on päällä ja että se näkyy muille Bluetooth

®

-

laitteille.

2

Lähettävä laite aloittaa nyt tietojen lähettämisen laitteeseen.

3

Jos saat kehotteen, syötä sama tunnusluku molempiin laitteisiin tai vahvista

ehdotettu tunnusluku.

4

Kun saat ilmoituksen laitteeseen saapuvasta tiedostosta, vedä tilariviä alaspäin ja

hyväksy tiedostonsiirto napauttamalla ilmoitusta.

5

Aloita tiedostonsiirto napauttamalla

Hyväksy.

6

Siirron edistymisen voi tarkistaa vetämällä tilariviä alaspäin.

7

Voit avata vastaanotetun kohteen vetämällä tilariviä alaspäin ja napauttamalla

asianmukaista ilmoitusta.

Bluetooth®-toiminnolla vastaanotettujen tiedostojen tarkasteleminen

1

Kun näkyvissä on Aloitusnäyttö, napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Bluetooth.

3

Paina ja valitse

Näytä vastaanot. tiedostot.