Sony Xperia E1 - Xperia klaviatuuri isikupärastamine

background image

Xperia klaviatuuri isikupärastamine

Teksti sisestamisel ekraaniklaviatuuri kaudu saate avada klaviatuuriseaded või muud teid

abistavad tekstisisestusseaded ja määrata kirjutamiskeelte, tekstiennustuste,

tekstiparanduste, automaatsete vahede ja kiire lauselõpu valikud. Klaviatuur kasutab teie

kirjutusstiili õppimiseks andmeid sõnumside- ja muudest rakendustest. Kiireks

alustamiseks saate peamiste seadete kohta juhiseid isikupärastamisjuhendist.

Ekraaniklahvistiku seadete avamine

1

Teksti sisestamisel ekraaniklahvistiku kaudu koputage ikooni .

2

Koputage valikut , seejärel valikut

Klaviatuuriseaded ja muutke soovitud

seadeid.

3

Tekstisisestusel kasutatava kirjutamiskeele lisamiseks koputage valikut

Kirjutamiskeel ja märkige soovitud ruudud.

4

Kinnitamiseks koputage

OK.

Tekstisisestuse seadete muutmine

1

Teksti sisestamisel ekraaniklahvistiku kaudu koputage valikut .

2

Koputage valikut ja seejärel koputage valikut

Klaviatuuriseaded >

Tekstisisestuse seaded ning valige vastavad seaded.

Emotikonide klahvi kuvamine

1

Teksti sisestamisel ekraaniklahvistiku kaudu koputage ikooni .

2

Koputage ja seejärel koputage

Klaviatuuriseaded > Sümbolid ja emotikonid.

3

Märgistage märkeruut

Emotikonide klahv.

Klahvipaigutuse valimine

Klahvipaigutusvariandid on saadaval ainult ekraaniklahvistiku korral, kui valite kaks või kolm

kirjutuskeelt. Klahvipaigutusvariandid ei pruugi olla saadaval kõigi kirjutuskeelte jaoks.

1

Teksti sisestamisel ekraaniklahvistiku kaudu koputage ikooni .

2

Koputage ikooni ja siis valikut

Klaviatuuriseaded.

3

Koputage valikut

Kirjutamiskeel ja siis valikut .

4

Valige soovitud klahvipaigutus.

5

Kinnitamiseks koputage nuppu

OK.

39

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.