Sony Xperia E1 - Avakuva

background image

Avakuva

Kuva Avakuva on seadme olulisim kuva. See sarnaneb töölauaga arvutiekraanil. Avakuval

võib olla kuni seitse paani, mille kuva on suurem kui ekraan. Avakuva paanide arvu

tähistavad punktid avakuva ülaosas. Esiletõstetud punkt näitab, millisel paanil olete.

Avakuva avamine

Vajutage nuppu .

Avakuva sirvimine

Avakuva paanid

Saate avakuvale uusi paane lisada (kuni seitse paani) ja paane kustutada. Samuti saate

määrata paani, mida soovite kasutada avakuva põhipaanina.

Paani määramine avakuva paaniks

1

Puudutage pikalt tühja ala vaates Avakuva, kuni seade vibreerib.

2

Libistage vasakule või paremale, et liikuda paanile, mille soovite määrata avakuva

paaniks, ja koputage seejärel paani ülanurgas valikut .

Paani lisamine avakuvale

1

Puudutage pikalt tühja ala vaates Avakuva, kuni seade vibreerib.

2

Paanide sirvimiseks libistage sõrmega vasakule või paremale, seejärel koputage

valikut .

14

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Paani kustutamine avakuvalt

1

Puudutage pikalt tühja ala vaates Avakuva, kuni seade hakkab värisema.

2

Libistage vasakul või paremal paanini, mille soovite kustutada, seejärel koputage

.