Sony Xperia E1 - Seadetele juurdepääsemine

background image

Seadetele juurdepääsemine

Seadete menüüs saate vaadata ja muuta seadme seadeid. Seadete menüüle pääsete

juurde nii rakenduste kuvalt kui ka kiirseadete paanilt.

Seadme seadete menüü avamine rakendustekuval

1

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni .

2

Koputage valikut

Seaded.

Kiirseadete paneeli avamine

Lohistage olekuriba kahe sõrmega allapoole.

Kiirseadete paneelil kuvatavate seadete valimine

1

Lohistage olekuriba kahe sõrmega allapoole ja koputage seejärel käsku

Töötle.

2

Valige kiirseaded, mida soovite kuvada.

Kiirseadete paneeli ümberkorraldamine

1

Lohistage olekuriba kahe sõrmega allapoole ja koputage seejärel käsku

Töötle.

2

Puudutage pikalt kiirseade kõrval olevat ikooni ja seejärel teisaldage see

soovitud kohta.