Sony Xperia E1 - Heli, helin ja helitugevus

background image

Heli, helin ja helitugevus

Saate reguleerida nii sissetulevate kõnede ja teadaannete kui ka muusika ja videote

esitamise helitugevust. Samuti saate määrata oma telefoni hääletu režiimi, et see ei

heliseks ajal, mil olete koosolekul.

Helina helitugevuse reguleerimine helitugevusklahvi abil

Vajutage ülemist või alumist helitugevusklahvi.

Meediumifailide esitamisel helitugevuse reguleerimine helitugevusnupu abil

Muusika või video esitamisel vajutage helitugevusnupu ülemist või alumist osa.

Seadme värinarežiimi määramine

Vajutage helitugevuseklahv alla, kuni olekuribal kuvatakse .

Seadme hääletu režiimi määramine

1

Hoidke helitugevuseklahvi all, kuni seade hakkab värisema ja olekuribal kuvatakse

.

2

Vajutage helitugevuseklahv veel kord alla. Olekuribal kuvatakse .

Seadme seadmine värina- ja helinarežiimi

1

Vaatel Avakuva koputage .

2

Otsige ja koputage

Seaded > Heli.

3

Märkige ruut

Vibreerimine helisemisel.

Helina valimine

1

Vaatel Avakuva koputage .

2

Leidke ja koputage

Seaded > Heli > Telefoni helin.

3

Valige soovitud helin.

4

Koputage

Valmis.

32

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Teadaande helimärguande valimine

1

Vaatel Avakuva koputage .

2

Leidke ja koputage

Seaded > Heli > Teavitusheli.

3

Saate valida helimärguande, mis kõlab teadaannete saabumisel.

4

Koputage

Valmis.

Toonvalimise lubamine

1

Avage Avakuva ja koputage ikooni .

2

Leidke järgmised valikud ja koputage neid:

Seaded > Heli.

3

Märkige ruudud

Valimisklahvistiku puutetoonid ja Puudutusehelid.