Sony Xperia E1 - Muusika kuulamine

background image

Muusika kuulamine

Kasutage oma lemmikmuusika ja audioraamatute kuulamiseks rakendust WALKMAN.

1

WALKMAN-i avakuvale minek

2

Laulude otsimine teenusest Music Unlimited ja kõigi seadmesse salvestatud laulude hulgast

3

Praeguse esitusjärjekorra kuvamine

4

Kaaneümbris (kui on saadaval)

5

Koputage, et minna esitusjärjekorras eelmisele laulule

Puudutage pikalt, et praegu esitatavat laulu tagasi kerida

6

Laulu esitamine või peatamine

7

Koputage, et minna esitusjärjekorras järgmisele laulule

Puudutage pikalt, et praegu esitatavat laulu edasi kerida

8

Praeguses esitusjärjekorras olevate laulude juhuesitus

9

Kõigi praeguses esitusjärjekorras olevate laulude kordusesitus

10 Edenemisindikaator – lohistage seda või koputage sellel, et kerida edasi või tagasi

11 Esitatava laulu kogupikkus

12 Esitatava laulu algusest möödunud aeg

61

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Rakenduse WALKMAN avakuva

1

WALKMAN-i avalehemenüü avamiseks lohistage kuva vasakut serva paremale

2

Sisu vaatamiseks kerige üles- või allapoole

3

Muusikapala esitamine rakenduse WALKMAN abil

4

WALKMAN-i muusikapleieri kuvale naasmine

Laulu esitamine rakenduse WALKMAN abil

1

Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon ja koputage seda.

2

Kui WALKMAN-i avakuva ei kuvata, koputage valikut , seejärel lohistage

WALKMAN-i avakuva vasakut serva paremale. Kui WALKMAN-i avakuva on

kuvatud, lohistage WALKMAN-i avakuva vasakut serva paremale.

3

Valige muusika kategooria, näiteks

Esitajad, Albumid või Laulud. Seejärel liikuge

sirvides lauluni, mille soovite avada.

4

Laulu esitamiseks koputage seda.

Autorikaitsega üksuste esitamine ei pruugi olla võimalik. Palun kontrollige, kas teil on

jagamiseks vajalikud õigused.

Lauluga seotud teabe otsimine veebist

Kui laulu esitatakse rakenduses WALKMAN, koputage lõpmatusmärgiga nuppu

.

Lõpmatuse nupu

abil päsäete juurde mitmesugustele teabeallikatele (nt YouTube™-i

videotele, laulusõnadele ja esitaja teabele Wikipedias).

Helitugevuse reguleerimine

Vajutage helitugevusnuppu.

Rakenduse WALKMAN minimeerimine

Loo esitamise ajal koputage valikut , et minna kuvale Avakuva. Rakendus

WALKMAN jääb taustal mängima.

Taustal mängiva rakenduse WALKMAN avamine

1

Koputage muusikapala taustal esitamise ajal nuppu , et avada hiljuti kasutatud

rakenduste aken.

2

Koputage rakendust WALKMAN.