Sony Xperia E1 - Lemmikud ja rühmad

background image

Lemmikud ja rühmad

Saate kontakte märkida lemmikuteks, et pääseksite neile rakenduses Kontaktid kiiresti

juurde. Saate oma kontakte rühmitada, et kindlale kontaktide rühmale oleks

kontaktiderakenduses võimalik kiiremini juurde pääseda.

Kontakti lemmikuks märkimine ja märkimise tühistamine

1

Kuval Avakuvakoputage , seejärel koputage .

2

Koputage selle kontakti nime, kellele soovite lemmikuks lisada või lemmikute

hulgast eemaldada.

3

Koputage .

50

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Lemmikkontaktide kuvamine

1

Vaatel Avakuva koputage , seejärel koputage valikut .

2

Koputage

.

Kontakti määramine rühma

1

Koputage kontaktide rakendustes kontakti, mida soovite rühma määrata.

2

Koputage ikooni , seejärel koputage riba, mis asub vahetult valiku

Rühmad all.

3

Märkige nende rühmade ruudud, millesse soovite kontakti lisada.

4

Koputage valikut

Valmis.