Sony Xperia E1 - Kontaktteabe saatmine

background image

Kontaktteabe saatmine

Visiitkaardi saatmine

1

Vaatel Avakuva koputage , seejärel koputage .

2

Koputage

Mina.

3

Vajutage ja koputage

Saada kontakt > OK .

4

Valige kasutatav edastusviis ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kontakti saatmine

1

Avage Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage ikooni .

2

Koputage selle kontakti nime, mille üksikasju soovite saata.

3

Vajutage nuppu . Seejärel koputage valikuid

Saada kontakt > OK.

4

Valige kasutatav edastusviis ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Mitme kontakti kohene saatmine

1

Vaatel Avakuva koputage , seejärel koputage .

2

Vajutage , seejärel koputage

Märgi mitu.

3

Märkige ära kõik kontaktid, mida soovite saata või valige kõik, kui soovite saata

kõik kontaktid.

4

Koputage ja seejärel valige kasutatav edastusviis ja järgige ekraanile kuvatavaid

juhiseid.