Sony Xperia E1 - Smile Shutter™-i kasutamine naeratavate nägude tuvastamiseks

background image

Smile Shutter™-i kasutamine naeratavate nägude tuvastamiseks

Pildistamiseks hetkel, kui nägu naeratab, saab kasutada Smile Shutter™-tehnoloogiat.

Kaamera tuvastab kuni viis nägu; naeratuse tuvastamiseks ja automaatse teravustamise

jaoks valitakse üks neist. Kui valitud nägu naeratab, pildistab kaamera automaatselt.

Naeratuspäästiku Smile Shutter™ sisselülitamine

1

Aktiveerige kaamera.

2

Koputage valikut ja siis valikut .

3

Koputage valikut

Naeratuspäästik ja valige naeratuse suurus.

Pildistamine funktsiooniga Smile Shutter™

1

Kui kaamera on avatud ja funktsioon Smile Shutter™ on sisse lülitatud, suunake

kaamera pildistatavale. Kaamera valib teravustatava näo.

2

Valitud nägu kuvatakse värvilises raamis ja foto tehakse automaatselt.

3

Kui naeratust ei tuvastata, koputage foto käsitsi tegemiseks ekraani.