Sony Xperia E1 - Interneti ja MMS-i seaded

background image

Interneti ja MMS-i seaded

Kui Wi-Fi®-võrk pole saadaval, peab teil multimeediumsõnumite saatmiseks või

Internetile juurdepääsuks olema toimiv, õigete Interneti- ja MMS-i

(multimeediumsõnumiteenus) seadetega mobiilandmesideühendus. Järgmisena on

esitatud mõned näpunäited.

Enamiku mobiilsidevõrkude ja operaatorite korral on Interneti- ja MMS-i seaded teie

seadmesse eelinstallitud. Sel juhul saate hakata kohe Internetti kasutama ja

multimeediumsõnumeid saatma.

Mõnel juhul pakutakse teile võimalust Interneti- ja MMS-i seaded alla laadida, kui te

seadme esimest korda sisse lülitate ja SIM-kaart on sisestatud. Seadeid on võimalik ka

hiljem menüü Seaded kaudu alla laadida.

24

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Interneti- ja MMS-i seadeid saate igal ajal seadmes käsitsi lisada, muuta või kustutada.

Üksikasjalikumat teavet saate oma võrguoperaatorilt.

Kui te ei saa mobiilivõrgu kaudu Interneti-ühendust luua või multimeediumsõnumside ei

toimi, kuigi Interneti- ja MMS-i seaded on edukalt seadmesse alla laaditud, vaadake oma

seadme tõrkeotsingu näpunäiteid levipiirkonna, mobiiliandmete ja MMS-i probleemide

kohta aadressilt

www.sonymobile.com/support/.

Interneti- ja MMS-i seadete allalaadimine

1

Vaatel Avakuva koputage valikul .

2

Leidke ja koputage

Seaded > Veel... > Interneti-seaded.

3

Koputage

Nõustu. Pärast seadete edukat allalaadimist kuvatakse olekuribale ja

mobiilsideandmed lülitatakse automaatselt sisse.

Kui seadeid ei saanud seadmesse alla laadida, kontrollige mobiilsidevõrgu signaali tugevust.

Minge takistustevabasse avatud ruumi või aknale lähemale ja proovige uuesti.

Kontrollimine, kas mobiilandmeside on sisse või välja lülitatud

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Veel... > Mobiilivõrgud.

3

Kontrollige, kas ruut

Mobiilandmesideühendus on märgitud või mitte.

Interneti- ja MMS-i seadete käsitsi lisamine

1

Vaatel Avakuva koputage valikul .

2

Leidke ja koputage

Seaded > Veel... > Mobiilivõrgud.

3

Koputage

Pöörduspunktide nimed > .

4

Koputage valikut

Nimi ja sisestage soovitud nimi.

5

Koputage valikut

APN ja sisestage pöörduspunkti nimi.

6

Sisestage kogu nõutav teave. Kui te ei tea, millist teavet on vaja, võtke lisateabe

saamiseks ühendust oma võrguoperaatoriga.

7

Kui olete valmis, koputage nuppu ja seejärel nuppu

Salvesta.

Allalaaditud Interneti- ja MMS-i seadete vaatamine

1

Vaatel Avakuva koputage valikul .

2

Leidke ja koputage

Seaded > Veel... > Mobiilivõrgud.

3

Koputage

Pöörduspunktide nimed.

4

Lisateabe nägemiseks koputage mis tahes saadaolevat objekti.

Kui saadaolevaid ühendusi on mitu, näitab aktiivset võrguühendust märgitud nupp .

Interneti- ja MMS-i seadete kustutamine

1

Vaatel Avakuva koputage valikul .

2

Leidke ja koputage

Seaded > Veel... > Mobiilivõrgud.

3

Koputage

Pöörduspunktide nimed, seejärel koputage .

4

Koputage

Lähtesta vaikeseaded. Kõik Interneti- ja MMS-i seaded kustutatakse.