Sony Xperia E1 - Afspilning af videoer i appen Film

background image

Afspilning af videoer i appen Film

Brug appen Film til at afspille film og andet videoindhold, som du har gemt eller hentet på

din enhed. Appen Film hjælper dig også med at se plakater, plotresumeer,

genreoplysninger og instruktøroplysninger for hver film. Du kan også afspille dine film på

andre enheder, der har oprettet forbindelse til det samme netværk.

Der kan være nogle videofiler, som ikke kan afspilles i appen Film.

1

Få vist menuindstillinger

2

Træk den venstre kant af skærmen til højre for at gennemse alle hentede og gemte videoer

3

Tap for at afspille gemte eller hentede videofiler

Sådan afspiller du en video i Film

1

Tap på på Startskærm og tap derefter på

Film.

2

Find den video, du vil afspille, og tap på den. Hvis videoen ikke vises på skærmen,

skal du trække den venstre kant af skærmen til højre for at åbne

startskærmsmenuen for Film. Find derefter den videofil, du vil afspille, og tap på

den.

3

Hvis du vil vise eller skjule kontrolelementerne, skal du tappe på skærmen.

4

Hvis du vil sætte afspilningen på pause, skal du tappe på . Hvis du vil

genoptage afspilning, skal du tappe på .

5

Hvis du vil spole tilbage, skal du trække skyderen på statuslinjen til venstre. Hvis

du vil spole frem, skal du trække skyderen på statuslinjen til højre.

Sådan ændrer du indstillinger i Film

1

Fra Startskærm skal du tappe på og derefter finde og tappe på

Film.

2

Tap på >

Indstillinger, skift derefter indstillingerne, som ønsket.

For at ændre lydindstillingerne mens en video afspilles

1

Mens et videoklip afspilles, skal du tappe på skærmen for at få vist

kontrolelementerne.

2

Tap på , og tap derefter på

Lydindstillinger.

3

Markér afkrydsningsfelterne for lydindstillingerne du vil aktivere.

4

Når du er færdig, skal du tappe på

OK.

83

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan deler du et videoklip

1

Tap, mens en video afspilles, på , tap derefter på

Del.

2

Tap, i menuen der åbnes, på programmet, du vil anvende til at dele, på den

valgte, følg derefter de relevante trin for at sende den.