Sony Xperia E1 - Brug af placeringstjenester

background image

Brug af placeringstjenester

Placeringstjenester gør det muligt for apps som Maps og kameraet at anvende

oplysninger fra mobil- og Wi-Fi®-netværk samt GPS-oplysninger (Global Positioning

System) for at bestemme din omtrentlige placering. Hvis du ikke er inden for GPS-

satellitternes dækningsområde, kan enheden bestemme din placering vha. Wi-Fi®-

funktionen. Hvis du ikke er inden for et Wi-Fi®-netværks dækningsområde, kan enheden

bestemme din placering vha. mobilnetværket.
Du skal aktivere placeringstjenester, hvis din enhed skal kunne finde ud af, hvor du

befinder dig.

Sådan aktiverer du placeringstjenester

1

Tap på på Startskærm.

2

Tap på

Indstillinger > Placering.

3

Træk skyderen ud for

Placering til højre.

4

Tap på

Acceptér to gange for at bekræfte.

Når du aktiverer placeringstjenester, aktiveres både

GPS-satellitter og Googles

placeringstjeneste som standard. Du kan deaktivere hver indstilling manuelt.

Sådan tillader du, at Google-apps kan få adgang til din placering

1

Fra Startskærm, tap på .

2

Find og tap på

Indstillinger > Google > Placering.

3

Træk skyderen ud for

Placering til højre.

4

Tap på

Acceptér to gange for at bekræfte.

Når du aktiverer placeringstjenester, aktiveres både

GPS-satellitter og Googles

placeringstjeneste som standard. Du kan deaktivere hver indstilling manuelt.

Forbedring af GPS-nøjagtighed

Første gang du anvender enhedens GPS-funktion, kan det tage 5 til 10 minutter, inden

din placering bliver fundet. Sørg for at have frit udsyn til himlen for at hjælpe søgningen

på vej. Stå stille, og tildæk ikke GPS-antennen (det markerede område på billedet). GPS-

signaler kan passere gennem skyer og plastik, men ikke gennem de fleste faste

genstande, f.eks. bygninger og bjerge. Flyt til en anden placering, hvis din placering ikke

er fundet efter et par minutter.

91

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.