Sony Xperia E1 - Indstillinger for meddelelser

background image

Indstillinger for meddelelser

For at ændre indstillinger for meddelelsesbeskeder

1

Tap fra Startskærm, på , find og tap derefter på .

2

Tap på , og tap derefter på

Indstillinger.

3

Tap, for at anvende en lyd for beskeder, på

Signal ved besked og vælg en

indstilling.

4

Markér eller fjern markeringen fra relevante afkrydsningsfelter for andre

beskedindstillinger.

Sådan slår du leveringsrapportfunktionen til eller fra for udgående meddelelser

1

Tap på på din Startskærm, og find og tap derefter på .

2

Tap på , og tap derefter på

Indstillinger.

3

Markér eller fjern evt. markeringen fra afkrydsningsfeltet

Leveringsrapport.

Når leveringsrapportfunktionen er slået til, vises et afkrydsningsmærke på meddelelser, der er

leveret korrekt.