Sony Xperia E1 - Generelle indstillinger for kamera

background image

Generelle indstillinger for kamera

Oversigt over indstillinger for optagetilstand

Bedste auto

Optimer dine indstillinger til ethvert motiv.

Manuelt

Juster kameraindstillingerne manuelt.

Defokus. af baggrund

Gør baggrunden på dine fotos sløret, så dit emne træder skarpere frem.

AR-effekt

Tag fotos med virtuelle motiver og personer.

Kreativ effekt

71

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Anvend effekter til fotos eller videoer.

Timeshift burst

Find det bedste foto i en billedsekvens.

Social live

Del video live på Facebook™.

Panorering

Anvend denne indstilling til at tage panoramafotos med vidvinkel. Du skal blot tappe på skærmen og

flytte kameraet roligt fra den ene side til den anden.

Portrætretouchering

Tager portrætfotos.

Info-eye™

Programmet Info-eye™ hjælper dig med at søge information om ting vedrørende din

anvendelse af din kamerasøger. For eksempel kan du tage et foto af et mærke og

modtage information om det på din skærm. Eller du kan tage et foto af en bog eller

scanne en QR Code og få baggrundsinformation med det samme.

Info-eye™ kan kun genkende valgte mærker eller genstande.

AR-effekt

Du kan anvende AR-effekter (forstærket virkelighed) til dine fotos for at gøre dem sjovere.

Denne indstilling giver dig mulighed for at integrere 3D-scener i dine fotos, mens du tager

dem. Du skal blot vælge den scene, du ønsker, og justere dens position i søgeren.

Timeshift burst

Kameraet tager en sekvens på 61 fotos i et vindue på to sekunder – et sekund før og

efter, du trykker på kameratasten. Så du kan gå tilbage og søge det perfekte billede.

Sådan anvendes Timeshift burst

1

Aktiver kameraet.

2

Tap på , og vælg derefter .

3

For at tage fotos skal du trykke kameratasten helt ned og så slippe den. De fotos,

der er taget, vises i miniaturevisning.

4

Rul gennem miniaturerne og vælg det foto, du ønsker at gemme. Tap derefter på

.

Social live

Social live er en kameraoptagermodus, der giver dig mulighed for at streame din video

live på din Facebook™-side. Du skal blot have en aktiv internetforbindelse og være

logget på Facebook™. Videoerne kan være op til 10 minutter lange.

Sådan viser du live-video med Social live

1

Aktiver kameraet.

2

Tap på , og vælg derefter .

3

Log på din Facebook™-konto.

4

Tap på for at starte broadcasting.

5

For at tage et foto under broadcast skal du tappe på .

6

For at stoppe broadcasting skal du tappe på .

Hurtig start

Brug indstillingerne for Hurtig start til at aktivere kameraet, når skærmen er låst.

Optag kun

Når du har trukket opad, startes hovedkameraet fra slumretilstand.

Start og optag

Når du har trukket opad, startes stillkameraet fra slumretilstand, og der tages et foto.

72

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Start og optag video

Når du har trukket opad, startes videokameraet fra slumretilstand, og der sættes en optagelse i gang.

Slukket

Geotagning

Tag fotos med oplysninger om, hvor de er taget.

Trykoptagelse

Identificer et bestemt fokusområde, og berør derefter kameraskærmen med fingeren.

Fotoet tages, så snart du fjerner fingeren.

Lukkerlyd

Vælg at tænde eller slukke for lukkerlyden, når du optager en video.

Datalagring

Du kan vælge at gemme dine data på enten et flytbart SD-kort eller på enhedens interne

lager.

Internt lager

Fotos eller videoer gemmes på enhedens hukommelse.

SD-kort

Fotos eller videoer gemmes på SD-kortet.

Hvidbalance

Denne funktion justerer farvebalancen efter lysforholdene. Ikonet for indstillingen af

hvidbalance vises på kameraskærmen.

Auto

Justerer farvebalancen automatisk efter lysforholdene.

Skinnende

Justerer farvebalancen under forhold med varmt lys f.eks. glødepærer.

Fluorescerende

Justerer farvebalancen til fluorescerende belysning.

Dagslys

Justerer farvebalancen til udendørs brug i solskin.

Skyer

Justerer farvebalancen til en overskyet himmel.

Denne indstilling er kun tilgængelig i optagetilstanden

Manuelt.