Sony Xperia E1 - Beskyttelse af SIM-kort

background image

Beskyttelse af SIM-kort

Du kan låse og oplåse hvert SIM-kort, du anvender på enheden, med en PIN-kode. Når

et SIM-kort er låst, beskyttes det abonnement, der er tilknyttet kortet, mod misbrug, og

derfor hvorfor du skal indtaste en PIN-kode, hver gang du tænder enheden.
Hvis du indtaster PIN-koden forkert flere end det tilladte antal gange efter hinanden,

blokeres SIM-kortet. Du skal så indtaste PUK-koden (Personal Unblocking Key) og en ny

PIN-kode. PIN- og PUK-koderne leveres af netværksoperatøren.

Sådan låses eller oplåses et SIM-kort

1

Tap på på startskærmen.

2

Find og tap på

Indstillinger > Sikkerhed > Konfig. låsning af SIM-kort.

3

Markér eller fjern markeringen fra afkrydsningsfeltet

Lås SIM-kort.

4

Indtast PIN-koden til SIM-kortet, og tap på

OK.

Sådan ændrer du PIN-koden til SIM-kortet

1

Fra Startskærm, tap på .

2

Find og tap på

Indstillinger > Sikkerhed > Konfig. låsning af SIM-kort.

3

Tap på

Skift SIM-PIN-kode.

4

Indtast den gamle PIN-kode til SIM-kortet, og tap på

OK.

5

Indtast den nye PIN-kode til SIM-kortet, og tap på

OK.

6

Indtast igen den nye PIN-kode til SIM-kortet og tap

OK.

Sådan låser du et blokeret SIM-kort op ved hjælp af PUK-koden

1

Indtast PUK-koden, og tap på

.

2

Indtast en ny PIN-kode, og tap på

.

3

Indtast den nye PIN-kode igen, og tap på

.

Hvis du indtaster en forkert PUK-kode for mange gange, skal du kontakte netværksoperatøren

for at få et nyt SIM-kort.