Sony Xperia E1 - Rychlé zasílání zpráv a videochat

background image

Rychlé zasílání zpráv a videochat

Pomocí aplikace pro zasílání rychlých zpráv a videochat Google Hangouts™ můžete ve

svém zařízení chatovat s přáteli. Tuto aplikaci lze používat i v počítačích, na zařízeních se

systémem Android™ a dalších zařízeních. Každou konverzaci můžete proměnit ve

videohovor s více přáteli a můžete jim zasílat zprávy, i když jsou právě offline. Máte také

možnost snadného zobrazení a sdílení fotografií.
Před použitím aplikace Hangouts™ se ujistěte, že máte k dispozici funkční připojení

k Internetu a účet Google™. Přejděte na web http://support.google.com/hangouts

a klikněte na odkaz „Hangouts v zařízení s Androidem“, kde naleznete podrobnější

pokyny k používání této aplikace.

Funkce videohovoru pracuje pouze na zařízeních s čelním fotoaparátem.

56

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

1

Zahájení nové chatové konverzace nebo videohovoru

2

Možnosti

3

Seznam kontaktů

Zahájení komunikace pomocí rychlého zasílání zpráv nebo videohovoru

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Najděte položku

Hangouts a ťukněte na ni.

3

Ťukněte na položku , zadejte jméno kontaktu, e-mailovou adresu, telefonní číslo

nebo název kruhu a v seznamu návrhů vyberte příslušnou položku.

4

Chcete-li spustit relaci zasílání rychlých zpráv, ťukněte na položku

.

5

Chcete-li zahájit videohovor, ťukněte na položku

.

Odpověď na chatovou zprávu nebo připojení k videohovoru

1

Pokud vás někdo kontaktuje prostřednictvím služby

Hangouts, zobrazí se na

stavovém řádku ikona nebo .

2

Přetáhněte stavový řádek směrem dolů, ťukněte na zprávu nebo videohovor a

můžete začít konverzovat.

Další informace o aplikaci Hangouts™

Je-li otevřena aplikace Hangouts™, ťukněte na tlačítko a pak na možnost

Nápověda.

57

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.