Sony Xperia E1 - Úprava textu

background image

Úprava textu

Během psaní můžete vybrat, vyjmout, zkopírovat nebo vložit text. K nástrojům pro úpravy

získáte přístup dvojím ťuknutím na zadaný text. Nástroje pro úpravy poté budou k

dispozici prostřednictvím lišty aplikací.

Lišta aplikací

1

Zavření lišty aplikací

2

Výběr veškerého textu

3

Vyjmutí textu

4

Kopírování textu

5

Vložení textu

Položka se zobrazí pouze tehdy, když máte text uložený ve schránce.

Výběr textu

1

Zadejte text a poté na něj dvakrát ťukněte. Slovo, na které ťuknete, bude po obou

stranách zvýrazněno úchyty.

2

Přetažením úchytů doleva nebo doprava rozšiřte výběr textu.

39

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Úprava textu v orientaci na výšku

1

Zadejte text a poté na něj dvakrát ťukněte. Zobrazí se lišta aplikací.

2

Vyberte text, který chcete upravit, a poté pomocí lišty aplikací proveďte

požadované změny.

Úprava textu v orientaci na šířku

1

Zadejte text a poté na něj dvakrát ťukněte.

2

Vyberte text, s nímž chcete pracovat, ťukněte na položku

Upravit a vyberte

požadovanou možnost.