Sony Xperia E1 - Nastavení obrazovky

background image

Nastavení obrazovky

Nastavení jasu obrazovky

1

Na úvodní obrazovce ťukněte na položku .

2

Najděte následující položky a ťukněte na ně:

Nastavení > Displej > Jas.

3

Zrušte zaškrtnutí políčka

Přizpůsobit světelným podmínkám, pokud je zaškrtnuto.

4

Přetažením posuvníku upravte jas.

Snížením úrovně jasu zvýšíte výdrž baterie.

Nastavení obrazovky, aby při doteku vibrovala

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položky

Nastavení > Zvuk a ťukněte na ně.

3

Zaškrtněte políčko

Při dotyku vibrovat. Obrazovka nyní při ťuknutí na funkční

tlačítka a některé aplikace zavibruje.

34

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Nastavení doby nečinnosti před vypnutím obrazovky

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Displej > Režim spánku.

3

Vyberte požadovanou možnost.

Chcete-li obrazovku rychle vypnout, stiskněte krátce tlačítko napájení .