Sony Xperia E1 - Datum a čas

background image

Datum a čas

V zařízení můžete změnit čas a datum.

Ruční nastavení data

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na .

2

Vyhledejte a ťukněte na položky

Nastavení > Datum a čas.

3

Zrušte zaškrtnutí políčka

Automatické datum a čas, pokud je zaškrtnuto.

4

Ťukněte na volbu

Nastavení data.

5

Posouváním nahoru nebo dolů upravte datum.

6

Ťukněte na volbu

Nastavit.

36

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Ruční nastavení času

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na .

2

Vyhledejte a ťukněte na položky

Nastavení > Datum a čas.

3

Zrušte zaškrtnutí políčka

Automatické datum a čas, pokud je zaškrtnuto.

4

Ťukněte na volbu

Nastavení času.

5

Posunutím nahoru či dolů upravte hodiny a minuty.

6

Pokud je to třeba, změňte posunutím nahoru položku

AM na PM a naopak.

7

Ťukněte na volbu

Nastavit.

Nastavení časového pásma

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položky

Nastavení > Datum a čas a ťukněte na ně.

3

Zrušte zaškrtnutí políčka

Automatické čas. pásmo, pokud je zaškrtnuto.

4

Ťukněte na možnost

Volba časového pásma.

5

Vyberte požadovanou možnost.