Sony Xperia E1 - Synchronizace s online účty

background image

Synchronizace s online účty

Kontakty, e-maily, události v kalendáři a další informace ve svém zařízení můžete

synchronizovat s různými online účty, například s e-mailovými účty (Gmail™ a Exchange

ActiveSync), Facebook™, Flickr™ a Twitter™. Aktivujete-li funkci automatické

synchronizace, můžete data pro všechny účty synchronizovat automaticky. Další

možností je synchronizovat jednotlivé účty ručně.

Nastavení online účtu pro synchronizaci

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Přidat účet a vyberte účet, který chcete přidat.

3

Podle pokynů vytvořte účet nebo se přihlaste k existujícímu účtu.

Ruční synchronizace s online účtem

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na možnost >

Nastavení.

2

V části

Účty vyberte typ účtu a pak ťukněte na název účtu, s nímž chcete provést

synchronizaci. Zobrazí se seznam položek, které lze synchronizovat s daným

účtem.

3

Označte položky, které si přejete synchronizovat.

4

Ťukněte na a potom na položku

Synchronizovat.

Odebrání online účtu

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na možnost >

Nastavení.

2

V části

Účty vyberte typ účtu a pak ťukněte na název účtu, který chcete odebrat.

3

Ťukněte na a potom na položku

Odebrat účet.

4

Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost

Odebrat účet.