Sony Xperia E1 - Recyklace zařízení

background image

Recyklace zařízení

Máte doma starší zařízení? Recyklujte jej! Jeho recyklací nám pomůžete v opětovném

využití staršího materiálu a součástí a přispějete k ochraně životního prostředí. Více

informací o možnostech recyklace ve vaší oblasti naleznete na stránkách

www.sonymobile.com/recycle.

106

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.