Sony Xperia E1 - Ovládání příslušenství a nastavení pomocí aplikace Smart Connect

background image

Ovládání příslušenství a nastavení pomocí aplikace Smart

Connect

Aplikaci Smart Connect můžete použít k nastavení akcí po připojení či odpojení

příslušenství k zařízení. Můžete například nastavit, aby se při připojení náhlavní soupravy

vždy spustila přehrávání rádia FM.
Aplikaci Smart Connect můžete také použít k nastavení spuštění určité akce nebo

skupiny akcí v zařízení v konkrétních časech během dne. Můžete například nastavit, že

při připojení náhlavní sady mezi 7:00 a 9:00:

Spustí se aplikace WALKMAN.

Webový prohlížeč zobrazí ranní noviny.

Vyzvánění telefonu je nastaveno na vibrace.
Pomocí aplikace Smart Connect můžete rovněž spravovat příslušenství, například značky

SmartTag nebo hodinky SmartWatch. Další informace naleznete v uživatelské příručce k

danému příslušenství.

1

Ťuknutím zobrazíte všechna přidaná zařízení

2

Přidání zařízení nebo události

3

Zobrazení možností nabídky

4

Ťuknutím zobrazíte všechny přidané události

5

Ťuknutím událost aktivujete

6

Ťuknutím zobrazíte podrobné informace o události

91

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Vytvoření události Smart Connect

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost .

2

Pokud jste aplikaci Smart Connect spustili poprvé, ťuknutím na tlačítko

OK zavřete

úvodní obrazovku.

3

Na kartě

Události ťukněte na možnost .

4

Vytváříte-li událost poprvé, dalším ťuknutím na položku

OK zavřete uvítací

obrazovku.

5

Přidejte podmínky pro aktivaci události. Takovouto podmínkou může být připojení

k příslušenství nebo časový interval (nebo obojí).

6

Pokračujte ťuknutím na položku .

7

Přidejte akci, která se má provést při připojení příslušenství, a pak podle potřeby

upravte další nastavení.

8

Pokračujte ťuknutím na položku .

9

Pojmenujte událost a ťukněte na položku

Dokon..

Pokud chcete přidat příslušenství Bluetooth®, musíte jej nejprve spárovat se svým zařízením.

Úprava události Smart Connect

1

Spusťte aplikaci Smart Connect.

2

Na kartě

Události ťukněte na událost.

3

Je-li událost vypnutá, zapněte ji přetažením posuvníku doprava.

4

Ťukněte na položku

Upravit a upravte nastavení podle potřeby.

Odstranění události

1

Spusťte aplikaci Smart Connect.

2

Na kartě

Události stiskněte a podržte událost, kterou chcete odstranit, a poté

ťukněte na položku

Odstranit událost.

3

Výběr potvrďte ťuknutím na volbu

Odstranit.

Můžete rovněž otevřít událost, kterou chcete odstranit, a poté ťuknout na položky >

Odstranit

událost > Odstranit.

Správa zařízení

Aplikace Smart Connect umožňuje správu nejrůznějšího chytrého příslušenství, které

můžete k zařízení připojit, včetně výrobků SmartTags, SmartWatch a Smart Wireless

Headset pro od společnosti Sony. Aplikace Smart Connect stáhne všechny potřebné

aplikace a také vyhledá příslušné aplikace třetích stran. Dříve připojená zařízení se

zobrazují v seznamu, ze kterého lze získat přístup k dalším informacím o funkcích

jednotlivých zařízení.

Párování a připojení příslušenství

1

Spusťte aplikaci Smart Connect. Pokud jste aplikaci Smart Connect spustili

poprvé, ťuknutím na tlačítko

OK zavřete úvodní obrazovku.

2

Ťukněte na položku

Zařízení a potom na položku .

3

Ťuknutím na možnost

OK spusťte hledání zařízení.

4

V seznamu výsledků hledání ťukněte na název zařízení, které chcete přidat.

Úprava nastavení připojeného příslušenství

1

Spárujte a propojte příslušenství se zařízením.

2

Spusťte aplikaci Smart Connect.

3

Ťukněte na položku

Zařízení a poté ťukněte na název připojeného příslušenství.

4

Změňte požadované nastavení.

92

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.