Sony Xperia E1 - Zamezení vzniku duplicitních položek v aplikaci Kontakty

background image

Zamezení vzniku duplicitních položek v aplikaci Kontakty

Když synchronizujete kontakty s novým účtem nebo jiným způsobem importujete

informace o kontaktech, mohou se vám v aplikaci Kontakty vyskytnout duplicitní položky.

V takovém případě můžete takové duplicitní položky sloučit a vytvořit jedinou položku.

Omylem sloučené položky lze později zase oddělit.

Propojení kontaktů

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .

2

Ťukněte na kontakt, který chcete propojit s jiným kontaktem.

3

Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnost

Propojit kontakt.

4

Ťukněte na kontakt, jehož informace si přejete sloučit s prvním kontaktem, a poté

ťuknutím na tlačítko

OK volbu potvrďte. Informace prvního kontaktu budou

spojeny s druhým kontaktem a propojené kontakty se v seznamu kontaktů zobrazí

jako jeden kontakt.

52

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Rozdělení propojených kontaktů

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .

2

Ťukněte na propojený kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .

3

Ťukněte na volby

Zrušit propojení kontakt > Zrušit propojení.