Sony Xperia E1 - Přidávání a úpravy kontaktů

background image

Přidávání a úpravy kontaktů

Přidání kontaktu

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté na položku .

2

Ťukněte na položku .

3

Pokud jste synchronizovali kontakty s jedním nebo více účty a přidáváte určitý

kontakt poprvé, je třeba vybrat účet, do kterého chcete daný kontakt přidat.

Případně můžete ťuknout na položku

Kontakt v telefonu, pokud chcete kontakt

uložit pouze do zařízení.

4

Zadejte nebo vyberte požadované informace o kontaktu.

5

Po dokončení ťukněte na možnost

Hotovo.

Po výběru synchronizačního účtu v kroku 3 se tento účet při příštím přidávání kontaktu zobrazí

jako výchozí nabízený účet. Po uložení kontaktu do konkrétního účtu se tento účet při příštím

přidávání kontaktu zobrazí jako výchozí účet. Pokud jste kontakt uložili do určitého účtu a

chcete to změnit, musíte vytvořit nový kontakt uložit ho do požadovaného účtu.

Pokud před telefonní číslo kontaktu přidáte znaménko plus a směrové číslo země, nebudete

již muset toto číslo upravovat, až na ně budete volat ze zahraničí.

Úprava kontaktu

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .

2

Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .

3

Upravte požadované údaje.

4

Po dokončení ťukněte na možnost

Hotovo.

Některé synchronizační služby neumožňují úpravu podrobností o kontaktech.

Přiřazení obrázku ke kontaktu

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .

2

Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .

3

Ťukněte na volbu

a vyberte požadovanou metodu přidání obrázku kontaktu.

4

Jakmile bude obrázek přidán, ťukněte na volbu

Hotovo.

Ke kontaktu můžete přidat obrázek také přímo z aplikace

Album.

Přizpůsobení vyzvánění pro jednotlivé kontakty

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté na položku .

2

Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .

3

Ťukněte na možnost >

Nastavit vyzvánění.

4

Vyberte možnost v seznamu nebo ťuknutím na položku vyberte hudební soubor

uložený v zařízení a pak ťukněte na položku

Hotovo.

5

Ťukněte na položku

Hotovo.

49

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Odstranění kontaktů

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .

2

Ťukněte na kontakt, který chcete odstranit, a podržte jej.

3

Chcete-li odstranit všechny kontakty, ťuknutím na šipku dolů otevřete rozevírací

nabídku a poté vyberte možnost

Označit vše.

4

Ťukněte na položku a potom na položku

Odstranit.

Úpravy kontaktních informací o vaší osobě

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položku

Moje vizitka a potom na položku .

3

Zadejte nové informace nebo proveďte požadované změny.

4

Po dokončení ťukněte na volbu

Hotovo.

Vytvoření nového kontaktu z textové zprávy

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost .

2

Ťukněte na možnosti >

Uložit.

3

Vyberte existující kontakt nebo ťukněte na možnost

Vytvořit nový kontakt.

4

Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku

Hotovo.