Sony Xperia E1 - Vizualizér

background image

Vizualizér

Vizualizér vytváří vizuální efekty během přehrávání skladeb. Efekty vytvářené u každé

skladby závisí na její charakteristice. Mění se například v závislosti na změnách hlasitosti,

rytmu a frekvence. Navíc lze změnit schéma pozadí.

Zapnutí vizualizéru

1

V aplikaci „WALKMAN“ ťukněte na volbu .

2

Ťukněte na tlačítko

Vizualizér.

Ťuknutím na obrazovku přepnete do zobrazení na celé obrazovce.

Změna schématu pozadí

1

V aplikaci „WALKMAN“ ťukněte na volbu .

2

Ťukněte na volbu

Vizualizér.

3

Ťukněte na tlačítko >

Schéma a vyberte schéma.

67

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.