Sony Xperia E1 - Náhledové okno e-mailu

background image

Náhledové okno e-mailu

V náhledovém okně lze zobrazovat a číst e-mailové zprávy v orientaci na šířku. Jakmile je

aktivujete, můžete v něm současně zobrazit seznam e-mailových zpráv a vybranou e-

mailovou zprávu.

Aktivace náhledového okna

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na a potom najdete položku

E-mail a ťukněte na

ni.

2

Ťukněte na , potom ťukněte na položku

Nastavení.

3

Ťukněte na volby

Obecné > Panel náhledu.

4

Vyberte některou možnost nebo kombinaci možností a ťukněte na položku

OK.

Čtení e-mailových zpráv v náhledovém okně

1

Ujistěte se, že je aktivován panel náhledu.

2

Otevřete složku doručených e-mailových zpráv.

3

Posouvejte se nahoru či dolů a ťukněte na e-mailovou zprávu, kterou si chcete

přečíst.

4

Chcete-li si e-mail prohlédnout na celé obrazovce, ťukněte na příčku (mezi

seznamem e-mailů a tělem e-mailu).

5

Chcete-li se vrátit do běžného zobrazení doručených zpráv, znovu ťukněte na

příčku.