Sony Xperia E1 - Escoltar la ràdio

background image

Escoltar la ràdio

La ràdio FM del dispositiu funciona com qualsevol altra ràdio FM. Per exemple, podeu

navegar per emissores de ràdio FM, escoltar-les i desar-les com a favorites. Per poder

utilitzar-la, heu de connectar uns auriculars o microauriculars amb cable al dispositiu,

perquè actuen com a antena. Un cop connectats, si voleu, podeu canviar el so de la

ràdio a l'altaveu.

1

Botó d'encesa/apagada de la ràdio

2

Permet visualitzar les opcions del menú

3

Freqüència sintonitzada

4

Permet desar o eliminar una emissora de les favorites

5

Dial de freqüència

6

Banda de freqüència: arrossegueu cap a la dreta o l'esquerra per moure-us entre canals

7

Moveu la banda de freqüència cap amunt per cercar un canal

8

Un canal desat com a favorit

9

Moveu la banda de freqüència cap avall per cercar un canal

Per escoltar la ràdio FM

1

Connecteu uns auriculars o un equip d'auriculars al dispositiu.

2

Des de la Pantalla inicial, puntegeu .

3

Cerqueu

Ràdio FM i puntegeu-hi. Les emissores disponibles apareixeran a

mesura que us desplaceu per la banda de freqüència.

Quan inicieu la ràdio FM, els canals disponibles apareixeran automàticament. Si un canal té

informació RDS, apareix uns quants segons després de començar a escoltar-lo.

Per moure's entre emissores de ràdio

Arrossegueu la banda de freqüència cap a la dreta o l'esquerra.

Per començar una nova cerca d'emissores de ràdio

1

Quan la ràdio estigui oberta, premeu .

2

Puntegeu en

Cerca canals. La ràdio fa una cerca de tota la banda de freqüència i

es visualitzen totes les emissores disponibles.

71

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per canviar el so de la ràdio a l'altaveu del dispositiu

1

Quan la ràdio estigui oberta, premeu .

2

Puntegeu en

Reprodueix a l'altaveu.

Per tornar a canviar el so als auriculars o microauriculars, premeu i puntegeu

Reprodueix a

l'auricular.

Per identificar una cançó a la ràdio d'FM mitjançant TrackID™

1

Mentre s'està reproduint la cançó a la ràdio d'FM del dispositiu, premeu i a

continuació seleccioneu

TrackID™.

2

Apareixerà un indicador de progrés mentre l'aplicació de TrackID™ fa el mostreig

de la cançó. Si se té èxit, se us presentarà una pista resultat o una llista de pistes

possibles.

3

Premeu per tornar a la ràdio FM.

L'aplicació TrackID™ i el servei TrackID™ no s'admeten a tots els països o regions, ni els

admeten totes les xarxes ni tots els proveïdors de serveis de totes les àrees.