Sony Xperia E1 - Protecció de targeta SIM

background image

Protecció de targeta SIM

Podeu bloquejar i desbloquejar totes les targetes SIM que feu servir al dispositiu

mitjançant un PIN (número d'identificació personal). Quan es bloqueja una targeta SIM,

la subscripció enllaçada a la targeta està protegida contra utilitzacions incorrectes, de

manera que heu d'introduir un PIN cada cop que engegueu el dispositiu.
Si introduïu el PIN incorrectament més vegades del nombre màxim d'intents permesos,

la targeta SIM es bloquejarà. Cal que introduïu el vostre PUK (Número personal de

desbloqueig) i un PIN nou. L’operador de xarxa subministra el PIN i el PUK.

Per bloquejar o desbloquejar una targeta SIM

1

Des de la pantalla d'inici, puntegeu .

2

Cerqueu

Paràmetres > Seguretat > Config. bloqueig targeta SIM i puntegeu-hi.

3

Marqueu o desmarqueu la casella de selecció

Bloquegeu targeta SIM.

4

Introduïu el PIN de la targeta SIM i puntegeu

D'acord.

Per canviar el PIN de la targeta SIM

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Trobeu i puntegeu en

Paràmetres > Seguretat > Config. bloqueig targeta SIM.

3

Puntegeu en

Canvi del PIN de SIM.

4

Introduïu l'antic PIN de la targeta SIM i puntegeu en

D'acord.

5

Introduïu el nou PIN de la targeta SIM i puntegeu en

D'acord.

6

Torneu a introduir el nou PIN de la targeta SIM i puntegeu en

D'acord.

Per desbloquejar una targeta SIM bloquejada amb el codi PUK

1

Introduïu el codi PUK i puntegeu

.

2

Introduïu un codi PIN nou i puntegeu

.

3

Torneu a introduir el codi PIN nou i puntegeu

.

Si introduïu un codi PUK incorrecte massa vegades, haureu de posar-vos en contacte amb

l'operador de la xarxa per obtenir una targeta SIM nova.