Sony Xperia E1 - Paràmetres de la missatgeria

background image

Paràmetres de la missatgeria

Per canviar els paràmetres de notificacions de missatges

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu i, a continuació, cerqueu i puntegeu .

2

Puntegeu en i, a continuació, puntegeu en

Paràmetres.

3

Per definir un so de notificació, puntegeu en

To de notificació i seleccioneu una

opció.

4

Per altres paràmetres de notificacions, marqueu o desmarqueu les caselles de

selecció rellevants.

Activar o desactivar la funció de l'informe de lliurament dels missatges sortints

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu i, a continuació, cerqueu i puntegeu-hi.

2

Puntegeu i, a continuació, puntegeu

Paràmetres.

3

Marqueu o desmarqueu la casella de selecció

Informe de lliurament com vulgueu.

Després d'activar la funció de l'informe de lliurament, apareixerà una marca de verificació en

els missatges que s'hagin lliurat correctament.