Sony Xperia E1 - Paràmetres d’Internet i d’MMS

background image

Paràmetres d'Internet i d'MMS

Per enviar missatges multimèdia o per accedir a Internet quan no hi ha cap xarxa Wi-Fi®

disponible, heu de tenir una connexió de dades mòbils en funcionament amb els

paràmetres d'Internet i d'MMS (servei de missatgeria multimèdia) correctes. Aquí teniu

alguns consells:

Per a la majoria de xarxes i operadores de telefonia mòbil, la configuració d'Internet i

d'MMS ve instal·lada prèviament al dispositiu. Aleshores, podeu començar a utilitzar

Internet i enviar missatges multimèdia immediatament.

25

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

En alguns casos, tindreu l'opció de baixar els paràmetres d'Internet i d'MMS la primera

vegada que activeu el dispositiu quan inseriu una targeta SIM. També és possible baixar

aquests paràmetres més endavant des del menú Paràmetres.

Podeu afegir, canviar i suprimir manualment els paràmetres d'Internet i d'MMS al

dispositiu en qualsevol moment. Per obtenir informació detallada, contacteu amb

l'operador de xarxa.

Si no podeu accedir a internet mitjançant la xarxa mòbil o si el servei de missatgeria

multimèdia no funciona, encara que els paràmetres d'internet i d'MMS s'hagin baixat

correctament al dispositiu, consulteu els consells de resolució de problemes per al vostre

dispositiu a

www.sonymobile.com/support/ per a problemes de cobertura de xarxa,

dades mòbils i MMS.

Per baixar els paràmetres d'Internet i d'MMS

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Trobeu i puntegeu en

Paràmetres > Més... > Configuració d'Internet.

3

Puntegeu en

Accepta. Un cop s'hagin baixat els paràmetres correctament,

apareixerà a la barra d'estat i les dades mòbils s'encendran automàticament.

Si els paràmetres no es poden baixar al dispositiu, comproveu la intensitat del senyal de la

xarxa mòbil. Desplaceu-vos a una ubicació oberta sense obstruccions o acosteu-vos a una

finestra i torneu-ho a provar.

Per comprovar si les dades mòbils estan activades o desactivades

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Cerqueu

Paràmetres > Més... > Xarxes mòbils i puntegeu-hi.

3

Comproveu si la casella de selecció

Trànsit de dades mòbils està marcada o no

ho està.

Per afegir manualment la configuració d'Internet i d'MMS

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Trobeu i puntegeu en

Paràmetres > Més... > Xarxes mòbils.

3

Puntegeu en

Noms de punts d'accés > .

4

Puntegeu en

Nom i introduïu el nom que vulgueu.

5

Puntegeu en

APN i introduïu el nom del punt d'accés.

6

Introduïu l'altra informació com s'indica. Si no sabeu quina informació es

necessita, poseu-vos en contacte amb el vostre operador de xarxa per obtenir-la.

7

Quan hàgiu acabat, puntegeu en i després en

Desa.

Per veure els paràmetres d'Internet i d'MMS baixats

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Trobeu i puntegeu en

Paràmetres > Més... > Xarxes mòbils.

3

Puntegeu en

Noms de punts d'accés.

4

Per veure'n més informació, puntegeu en qualsevol dels elements disponibles.

Si teniu diverses connexions disponibles, la connexió de xarxa activa s'indica mitjançant un

botó marcat .

Per suprimir tots els paràmetres d'Internet i d'MMS

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Trobeu i puntegeu en

Paràmetres > Més... > Xarxes mòbils.

3

Puntegeu en

Noms de punts d'accés i, a continuació, puntegeu en .

4

Puntegeu en

Rein. al valor per defecte. Tots els paràmetres d'Internet i d'MMS

se suprimeixen.